Waardevole herinneringen

Kanovrienden op kanolife

Samen er op uit peddelen met de kanovrienden. Herinneringen aan fraaie tochten verdienen een speciaal plekje op het web!

Vormgeving & beheer: ookspeciaal.nl.